KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİMİZ

Kentsel dönüşüm kapsamına girmiş, kullanım ömrünü tamamlamış veya zemin özellikleri risk taşıyan yapıların, yıkılarak yeniden inşa edilmesini veya güçlendirilmesini sağlamaktayız.

Kentsel dönüşüm Türkiye de 2012 yılında çıkan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile önem kazanmıştır.  Çıkan bu kanunun amacı afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama yerleşimleri teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

DÖNÜŞÜMDE GÜVEN

Prodim İnşaat; tüm taahhütlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeyi amaç edinmiştir.

SON PROJELERİMİZ

Prodim İnşaat; Tasarımdan Uygulamaya tüm mimari çözümleri yüksek kalitede sunar.

Bina Güçlendirme

Deprem riskli binaların güncel mevzuatlara göre depreme güvenli hale getirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri uzman kadromuz ile sunuyoruz. Bir yapının  deprem başta olmak üzere herhangi bir afette kullanılamayacak şekilde ağır hasar görmesi veya yıkılması için gereken güçlendirme çalışmaları.

Yenilikçi Yaklaşım

İnşaat sektöründeki tüm yenilikleri takip edip, projelerimize modern mimariler yansıtmaktayız

Kentsel dönüşüm projelerimizde kent kimliğinin ve özgün mekânsal dokunun korunması ve geliştirilmesi amaçlamaktayız.

Prodim İnşaat

Kentsel dönüşüm projelerinde  verimliliği, sürdürülebilir ve yenilikçi teknoloji ile üretilen malzemeleri  kullanırız.

Prodim İnşaat

Prodim İnşaat; Kentsel Dönüşüm Projelerinde, Taahüt İşleri yapmaktadır.

Mimari Proje Tasarım ve Uygulama, İç Mimarlık Tadilat, Dekorasyon, Tasarım, 3D Modelleme ve Animasyon, Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Mobilya Tasarımı ve Uygulama, Alüminyum ve Plastik Doğrama İmalatı yapmaktayız.