Kentsel Dönüşümde Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi

Kentsel Dönüşümde Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi Önceliklendirilen alanların birbirleriyle ilişkisi ve müdahale biçimleri üst ölçekte, il ve ilçe düzeyinde kurgulanarak aşağıda yer alan tasarım ilkeleri doğrultusunda genel tasarım kararları alınır. Yerleşmenin özelliği ile gerçekleştirilecek dönüşüm uygulamalarının gerçekleştirileceği alanda uygulanacak tasarım kararları; ilgili idarelerce belirlenecek uygun ölçekteki harita, görsel doküman ve çizimlerle belirtilir. a) Yatay Mimari [...]

&s tarafından.|2022-11-03T12:32:08+00:00Kasım 3rd, 2022|Kentsel Dönüşüm, Mimari Proje Tasarım, Proje Yönetimi ve Danışmanlık|Yorum yok

Kentsel Dönüşüm Alanlarının Önceliklendirilmesi

Kentsel Dönüşüm Alanlarının Önceliklendirilmesi Birinci kısımdaki kent bütününün analizi ve toplanan veriler doğrultusunda ortaya çıkan sentez sonuçlarının değerlendirilmesi ile birlikte kent bütününde dönüşüm yapılması öngörülen alanlar belirlenecek. Dönüşüme konu alanlardaki “Risk Durumu” (Can kaybı, ekonomik kayıp, çevresel etkiler vb.) Dönüşüme konu edilmesi öngörülen alanlardaki “Vatandaşların Beklenti ve Yaklaşımları”,  “Finansman İhtiyacı”, Kentsel dönüşüm uygulamasının gerçekleştirilmesi [...]

&s tarafından.|2022-11-03T12:28:20+00:00Kasım 3rd, 2022|Kentsel Dönüşüm, Mimari Proje Tasarım, Proje Yönetimi ve Danışmanlık|Yorum yok

Kent Bütününün Analizi ve Verilerin Toplanması

Kent Bütününün Analizi ve Verilerin Toplanması Kent bütününün analizi ve verilerin toplanması ile ilgili bölümün; kent bütününe ilişkin analizler, mevcut dönüşüm alanlarının durumu, arz talep dengesinin tespiti ile sosyal ve ekonomik yapının analizi ile ilgili kısımlardan oluşması gerekmektedir. a) Kent Bütünü Analizi Strateji belgesine konu kentsel dönüşüm çalışma alanının; ülke ve bölge içerisindeki yeri, [...]

&s tarafından.|2022-11-03T12:13:36+00:00Kasım 3rd, 2022|Kentsel Dönüşüm|Yorum yok
Go to Top