Kentsel Dönüşüm Alanlarının Önceliklendirilmesi

Birinci kısımdaki kent bütününün analizi ve toplanan veriler doğrultusunda ortaya çıkan sentez sonuçlarının değerlendirilmesi ile birlikte kent bütününde dönüşüm yapılması öngörülen alanlar belirlenecek.

Dönüşüme konu alanlardaki “Risk Durumu” (Can kaybı, ekonomik kayıp, çevresel etkiler vb.)

Dönüşüme konu edilmesi öngörülen alanlardaki “Vatandaşların Beklenti ve Yaklaşımları”,  “Finansman İhtiyacı”,

Kentsel dönüşüm uygulamasının gerçekleştirilmesi öngörülen alanlarda dönüşümün gerçekleşmesi halinde “Kente Sağlayacağı Ekonomik ve Sosyal Değerler”
dikkate alınarak dönüşüm uygulamalarının yapılması öngörülen alanlara yönelik önceliklendirme yapılır.

Yapılan önceliklendirme çerçevesinde belirlenen alanlara ilişkin kısa, orta ve uzun vadede dönüşüme ait eylemler, etaplamalar ve yol haritası belirlenir.

Dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesine ilişkin belirlenecek eylem, etap ve değerlendirmeler; bilgi, belge ve yerleşmenin özelliği ile gerçekleştirilecek dönüşüm
uygulamalarına yönelik olarak uygun ölçekteki harita, görsel doküman ve çizimlerle desteklenir.