İşverenin istekleri doğrultusunda alanın coğrafi ve mimari özellikleri, çevrenin kültürel ve sosyal konumu değerlendirilerek tasarım ve planlama yapılır. Planlama aşamasında işlevsellik, görsellik ve ekonomik ilkeler dikkate alınır.